« tillbaka / backBlackened Brilliance
2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This collection is a part of a bigger project that is supported by

 

Blackened Brilliance
2011


The year 2010 was mostly black.
The oil disaster stained beaches black. The ash cloud put much of Europe in a greyish mist. Miners searching for treasures in the earth, were trapped in the dark. Forest fires as well as street fires worldwide blackened both environments and hearts. Financial crises made deep holes in many wallets.
How deeply does it blacken our souls? In concert with these grave situations, humanity seems to revel in glamour. Politics becomes glamorous, as well as TV programs. Western fashion highlights a desire for power and status. What sparkles, sparkles more and more and the brilliance dazzles and relives.
In the gap between sorrow and escapism, people are looking for spirituality. In contrast to gloominess we flee from reality and seek meaning. The individual is in focus and the ways to find well-being are many.
Blackened Brilliance is the title of an exhibition about some of the past year's incidents, illustrated using the qualities of jewellery art. Jewellery belongs to humans. We wear jewellery to remember, to make statements orto use as tools in realizing ourselves. Jewellery is intimate in the way that we wear it close to our hearts and fill it with meaning. It is also intimate because it requires the viewer to come close to the objects and to penetrate their meaning to get the entire content. This requires not only courage but also a willingness to understand both as a viewer and as a wearer.

The pieces are made from materials lextracted from soil, litter from beaches, rubber used in blasting, materials out of ashes and objects saved to remember by.

 

Swedish:

Året 2010 var det mesta svart.
Oljekatastrof fläckade stränderna svarta. Askmoln lade stora delar av Europa i grå dimma. Gruvarbetare, på jakt efter jordens skatter, stängdes in i mörker. Skogsbränder liksom gatubränder världen över, svärtade både natur och hjärtan. Finanskriser gjorde svarta hål i mångas ekonomi.
Hur djupt svärtas våra själar? I takt med svåra händelser tycks människor skapa drömvärldar och sträva efter ett mer glamouröst liv. TV-programmen är flärdfulla som aldrig förr, politiken blir mer glamourös och det västerländska modet belyser en strävan efter makt och status. Det glittriga glittrar än mer och brilliansen bländar och lindrar.
I glappet mellan sorg och verklighetsflykt, söker människor efter andlighet och själslig frid. För visst visar trender att vi behöver mening i tillvaron som kontrast till bisterhet? Individen står i fokus och medlen för välmående är många.
Blackened Brilliance är titeln på en serie arbeten om nutiden betraktad genom smyckekonstens kvaliteter . Smyckekonst är en konstart som står människan nära. Vi bär smycken bland annat för att minnas händelser, göra statements eller som verktyg för att förverkliga oss själva. Smycken är intima i och med att vi bär dem nära hjärtat och fyller dem med mening. De är också intima för att det krävs av betraktaren att söka sig nära objekten, tränga in i vad de betyder och för att få ta del av helheten. Här krävs inte bara mod utan också en vilja till förståelse både för bärare och betraktare.

Smyckena är tillverkade av material som hämtats ur jorden, skräpat ner stränder, använts vid sprängningar, funnits ur aska och sparats för att minnas.

 

 
« tillbaka / back