« tillbaka / backNatural Born Jewellery
2002-

For a swedish version scroll down.

Long have the words natural and naturally been important in my work. What do we mean by using them? and how to define the boarder between nature and culture? How do we look upon nature with scientific, culture and historical eye? And from religious perspective? A lot contemporary jewellery refer to nature. What we mean depends on where we live and what culture we belong. Religion and science also matters. Do we as humans place ourselves outside nature and decided that we are the supreme race? Comparing with animals; humans build houses of wood, birds nests of sticks, humans build roads, ants creates advanced systems with paths and roads. Still, animals are based nature while humans refine material and build cultivated landscapes.
The series Natural Born Jewellery is a collection of items I have found and define as jewellery without refined, anything added or removed. All pieces are just as I found them. This series is my way to collect items that vibrates between what we mean by nature and culture.


 
 
 

This collection is a part of a bigger project that is supported by

 

Natural Born Jewellery

Länge har ord som natur och naturligt legat till grund i mitt arbete. Jag har aldrig fått klarhet i vad dessa ord betyder och vad vi menar med dem. Var går gränsen mellan natur och kultur? Hur ser vi på natur med vetenskapliga, kulturella, historiska ögon och hur ser vi på naturen från religiösa perspektiv? Mycket av den smyckekonst som görs idag refererar till naturen. Vad vi menar med natur beror på var vi bor och vilken kultur vi lever i. Religion och vetenskap påverkarvår också vår syn på naturen. Med den kristna religionen placerar vi oss utanför naturen och bestämt att människan är den högsta rasen. Det är en hierarkisk syn där Gud står högst. Gud är i himlen, långt från jordens fasta materia. Längst ner i underjorden finns det onda. Vi människor står över djuren och djuren över växtriket. Människan är inte en del av naturen och därför kallas vår värld kultur. Vi kan jämföra människans byggande av samhällen med djurens. Människan bygger bo av träd och fåglar av pinnar. Myror skapar likt människan avancerade system med gångar och vägar. Det djuren bygger är natur medan det vi gör med handen kallas förädling av materian och de landskap vi förändrar för kulturlandskap.Serien Natural Born Jewellery är en samling objekt som jag hittat och definierar som smycken utan att ha lagt till, tagit bort eller gjort om föremålen på något sätt. Det är, som jag ser det, smycken som är. Denna serie är mitt hittills mest lyckade försök att hitta objekt som ligger och vibrerar på gränsen med vad vi menar med natur och kultur. Är begreppen motsatser eller kan denna serie tillhöra både och?

 
« tillbaka / back